magas színvonalú jogi szolgáltatások

Dr. Pető
Ügyvédi Iroda

Rólunk

Elhivatottságunk mellett a közel 20 éves, vezető magyar ügyvédi irodákban és Európa egyik legnagyobb, világszerte jelenlevő vállalatcsoportjánál szerzett szakmai és üzleti tapasztalatunk garantálja a jogi szolgáltatások magas színvonalát és a hatékony megoldások szállítását magyar és angol nyelven.

Magyarországon egyedülálló nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezünk világcégek határokon átnyúló szerződéseinek elkészítésében és letárgyalásában.

dr pető norbert ügyvéd

“minőségi és személyre szabott jogi szolgáltatások nyújtása 2 évtizedes tapasztalattal”​

Az üzleti gondolkodást mindig előtérbe helyezve, közel két évtizede állunk jogi szaktudásunkkal és tapasztalatunkkal a gazdasági szereplők szolgálatában.

Számtalan belföldi és nemzetközi tranzakcióval a hátunk mögött, a világ legtávolabbi pontjain (a teljesség igénye nélkül: Pakisztán, Irak-Kurdisztán, Omán, Kazahsztán, Oroszország, Németország, Egyesült Királyság, Szlovákia, Szlovénia stb.) személyesen levezényelt üzleti tárgyalások során volt szerencsénk kitapasztalni a legkülönbözőbb tárgyalási technikákat, és ezen – Magyarországon egyedülálló tapasztalatainkat örömmel kamatoztatjuk ügyfeleink javára és legnagyobb megelégedésére.

Elkötelezettek vagyunk a minőségi és személyre szabott jogi szolgáltatások nyújtásában és hiszünk abban is, hogy hazai és nemzetközi ügyfeleinknek egyaránt rugalmas hozzáállásra, hatékony és gyakorlatias megoldásokra van szükségük.

Valljuk, hogy a specializálódás biztosíthat megfelelő alapot az Irodánk által elvárt színvonalú munka elvégzésére. Ebből kifolyólag Irodánk nem tud minden ügyet elvállalni és csak azon feladatokat látjuk el, melyekhez ténylegesen és kivételes színvonalon értünk.

SPECIÁLIS SZAKTERÜLETEK

Irodánk az általános polgári jogi, cégjogi és ingatlanjogi képviselet mellett két speciális területre szakosodott:

Energiajog, bányajog

Egyedülállóan széles hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezünk az energiajog és bányászati tevékenységek jogi támogatása….

Járművekkel kapcsolatos jogi ügyek

Irodavezető ügyvédünk szenvedélye az autózás/autósport, így elkerülhetetlen volt, hogy a járművekkel, közlekedéssel kapcsolatos jogi ügyek ellátása Irodánk portfóliójának szerves részét képezze.

Egyéb szakterületek

A speciális szakterületeinken felül Irodánk üzleti szempontú jogi megoldásokat kínál Ügyfeleinek a gazdasági élet területén előforduló kereskedelmi jogi kérdések megválaszolására. Irodánk a szóbeli és írásbeli jogi állásfoglalások nyújtásán felül egyedi szerződések, általános szerződési feltételek, illetve egyéb vonatkozó okiratok gyors, pontos és szakszerű elkészítését vállalja.

Polgári jog

ajándékozás, házassági vagyonjogi szerződés, végrendelet, tartási szerződés, polgári peres eljárások ...

Kereskedelmi jog

kereskedelmi célú jogügyletek szerződései, adásvételi szerződések ...

Ingatlanjog

ingatlan adásvételi szerződések készítése, társasház alapítása, társasházi alapító okirat elkészítése, ...

Telefonos jogsegély

Azonnali telefonos ügyvédi tanácsadás